PORTRETTENREEKS

‘wat ik als portrettist het liefste wil is iemand aan de andere kant van de ezel en schilderen’

Onder andere vanuit die wens is bij Liesbeth het idee ontstaan een ‘portrettengalerij van Nu’ te maken; Een reeks naar waarneming geschilderde portretten als een dwarsdoorsnede van onze samenleving. Een oude traditie vertaald naar Nu.
In maximaal twee poseer sessies van drie uur komt het portret (30*24) tot stand. Dat is het, niet langer en als het kan korter.

De viering van het 750 jaar Vreeland gaf haar de impuls om 75 portretten te maken, allemaal Vreelanders.
Dit proces, al die bijzondere momenten in het atelier, bracht de titel ’ONTMOETINGEN’.

Elk portret is het resultaat van zo’n ontmoeting.
Kijken, zien en gezien worden, twee kanten op en altijd weer even spannend.

Tijdens de Sterren van Vreeland in het voorjaar van dit Vreelandse feestjaar (2015) zijn deze 75 portretten geëxposeerd en is er een boek van gemaakt.

De reeks is nooit af. Haar idee is ze alsmaar te laten groeien zolang zij actief is als schilder.

In wisselende samenstelling zal er met de portretten geëxposeerd worden.

Onder de titel ‘ Cirkels’ is zij nu aan het werk voor met een serie portretten uit haar eigen sociale omgeving.